Pár slov o mne

Elektrotechnik špecialista

Dovoľte aby som sa predstavil.

Volám sa Marek Sajko, mám vyštudovanú elektrotechnickú priemyselnú školu. Odborom elektrotechnika som si prešiel od úplných základov od laika až po revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, bez nebezpečenstva výbuchu. Pôsobil som 5 rokov v Stredoslovenskej energetike na NN a VN zariadeniach v Martine. Nakoľko mám záujem stále rozširovať svoje znalosti a vedomosti, tak som sa presunul na 3 roky do Žiliny, stále v Stredoslovenskej distribučnej, kde som pôsobil ako technik diagnostiky káblov, lokalizácia porúch na káblových vedeniach NN a VN. Aktuálne sa venujem Odborným prehliadkam a odborným skúškam (revíziám) vyhradených technických zariadení, spotrebičov a ručného náradia.  Pri práci dbám na to, aby bola spravená zodpovedne, správne a  v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Teším sa na našu spoluprácu.