Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) - vyhradených technických  zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Elektrotechnik špecialista Marek Sajko

Kontakt: +421 905 898 736

IČO: 54 560 217

DIČ: 108 555 3425

email: marek.sajko@emes-elektro.sk

.

Revízie inštalácií

Revízie inštalácií v spoločnostiach, areáloch, obytných a neobytných priestorov, priemyselných hál.....

Kontrola spotrebičov a ručného náradia

Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia, kontrola a výstupný protokol o revízii

OP a OS VN

Odborné prehliadky a odborné skúšky VN zariadení.

Termovízia

Pri každej revízii je vykonaná aj termovízia. Vďaka ktorej je možné ihneď odstrániť zistené nebezpečné oteplenie. Možnosť merať aj tepelné úniky v stavbách.

Elektrotechnik špecialista

Marek Sajko

Som elektrotechnik špecialista, revízny technik bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov.
Ponúkam odborné prehliadky a odborne skúšky (revízie) na vyhradených technických zariadeniach (výrobne stroje a pod...), spotrebiče, elektrické inštalácie budov a elektrické zariadenia do a nad 1 kV. Tieto odborné prehliadky a odborne skúšky (OPaOS) sú potrebné napríklad, aj pri riešení poistných udalostí a každá spoločnosť/domácnosť by ich mala mať platné, nakoľko bez platných revízií môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia. Navyše sa zabezpečí  celkové zvýšenie bezpečnosti týchto zariadení.
Pôsobím na celom západnom a strednom Slovensku

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať