Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) - vyhradených technických  zariadení elektrických bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov


Elektrotechnik špecialista Marek Sajko

Kontakt: +421 905 898 736

IČO: 54 560 217

DIČ: 108 555 3425

email: marek.sajko@outlook.sk

Revízie inštalácií

Revízie inštalácií v spoločnostiach, areáloch, obytných a neobytných priestorov, priemyselných hál.....

Kontrola spotrebičov a ručného náradia

Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia, kontrola a výstupný protokol o revízii

OP a OS VN

Odborné prehliadky a odborné skúšky transformátorov, trafostaníc 22kV

Poruchové služby

Poruchy v elektrických inštaláciách, blikajúce osvetlenie, často vyhadzované ističe, poistky, kolísanie napätia....

Elektroinštalačné práce

Doplnenie/výmena zásuviek, osvetlenia. Montáž smart elektro spotrebičov, kamier, LED osvetlenia, výmena ističov, vodičov....

Elektrotechnik špecialista

Marek Sajko

Som elektrotechnik špecialista, revízny technik bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov.
Ponúkam odborné prehliadky a odborne skúšky (revízie) na vyhradených technických zariadeniach (výrobne stroje a pod...), spotrebiče, elektrické inštalácie budov a elektrické zariadenia do a nad 1 kV. Tieto odborné prehliadky a odborne skúšky (OPaOS) sú potrebné napríklad, aj pri riešení poistných udalostí a každá spoločnosť/domácnosť by ich mala mať platné, nakoľko bez platných revízií môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia. Navyše sa zabezpečí  celkové zvýšenie bezpečnosti týchto zariadení.
V prípade Vášho záujmu predložím platný certifikát a vzorovú OPaOS-správu/revíziu.Pôsobím na celom západnom a strednom Slovensku

Referencie

”pán Sajko sa stará o moju spoločnosť už celé roky. Dáva pozor, aby všetko v našej budove fungovalo ako hodinky. Má moju plnú dôveru.“

Milan Darmjak

Daňový poradca

”Staviame nový dom a pán Sajko Marek sa postaral o revíziu a dokonca zapojil aj kamerový bezpečnostný systém.“

Ján Kamenický

Automechanik

”pán Sajko sa stará o revízie strojov a spotrebičov v celej našej spoločnosti“

Ján Garmo

správca

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať